ایتالیا

تحصیل در ایتالیا 1. بورسیه ‌استانی ایتالیا یا همان DSU:
(محبوب ترین بورسیه تحصیلی در میان دانشجویان)

🔻بورسیه استانی ایتالیا نوعی از بورسیه و کمک ‌هزینه‌ تحصیلی است که به دانشجویان محصل در دانشگاه ‌های این کشور پرداخت می ‌شود و بخش عمده ‌ای از هزینه‌های تحصیل در ایتالیا را تأمین می ‌کند. بورسیه استانی ایتالیا با آنچه ما به ‌عنوان بورسیه می‌شناسیم و به دانشجویان ممتاز تعلق می ‌گیرد فرق دارد. این بورسیه را اداره‌ بورسیه هر استان به دانشجویانی می ‌پردازد که مشکل مالی دارند و پرداخت هزینه ‌های دانشگاه برایشان دشوار است. میزان این کمک ‌هزینه و قوانین و مقررات مربوط به آن، در همه‌ی استان ‌ها تقریباً یکسان است. در سال مبلغی نزدیک 5200 یورو به دانشجویان پرداخت می ‌شود که دریافت آن مستلزم ارائه و تأیید مدارکی است که وضعیت مالی فرد دانشجو و خانواده ‌اش را مشخص می‌کند. فیش حقوقی سرپرست دانشجو و اجاره ‌نامه از جمله این مدارک هستند. ضمن اینکه دانشجوی دریافت ‌کننده ‌ی این بورسیه متعهد می‌شود تعداد مشخصی واحد درسی ( 30 واحد) را در سال پاس کند.

🔻بورسیه‌ی استانی در دو قسط پرداخت می‌شود که قسط اول در دسامبر و پرداخت قسط دوم، پس از اینکه دانشجو واحدهای مشخص‌شده را پاس کرد، صورت می‌گیرد. این تنها تعهدی است که دانشجو در قبال دریافت این بورسیه می‌پذیرد.
⚠️اگر دانشجو واحدهای مشخص‌شده را پاس نکند، باید قسط اول را پس دهد09188362753