IMAT

IMAT
مخفف عبارت “International Medical Admissions Test” است. آزمونی است که هر ساله وزارت تحقیق و آموزش عالی ایتالیا با همکاری سازمان Admissions Testing Service برگزار می‌کند و از این طریق متقاضیان تحصیل پزشکی و جراحی را در برخی از دانشگاههای معتبر ایتالیا را گزینش می‌کند. يك آزمون صد دقيقه اى است كه به زبان انگليسى برگزار میشود و قبولى در آن جهت گرفتن پذيرش در رشته هاى گروه پزشكى در ايتاليا ضرورى است.

تحصيل در رشته هاى گروه پزشكى به زبان انگليسى در ايتاليا يكى از بهترين و ارزانترين گزينه هاى موجود است. دانشگاه هاى دولتى ايتاليا شهريه اى بين 600 تا 3800 يورو در سال دارد كه با توجه به درامد خانواده ى دانشجو تعيين مي‌گردد.

بخش اول شامل 22 سوال تستى در زمينه ى دانش عمومى و استدلال مى باشد. بخش هاى دوم، سوم و چهارم شامل 38 سوال تستى در زمينه هاى زيست شناسى، شيمى، فيزيك و رياضى است.در اين آزمون، شما به ازاى هر پاسخ صحيح 1.5 نمره مثبت و به ازاى هر پاسخ غلط 0.4 نمره منفى دريافت ميكنيد. زمان آزمون در سپتامبر هر سال بوده و هزينه ى شركت در آن 120 يورو ميباشد.
ساختار آزمون:

آزمون IMAT به شکل کاغذی برگزار می‌شود و از 4 بخش تشکیل شده است. شرکت‌کنندگان در این آزمون، حداکثر 100 دقیقه فرصت دارند تا 60 سؤال 5 گزینه‌ای را جواب دهند.

تقسیم‌بندی سؤالات آزمون IMAT بصورت زیر است:
بخش اول: General Knowledge (دو سؤال) / Logical Reasoning (بیست سؤال)
بخش دوم: Biology (هجده سوال)
بخش سوم: Chemistry (دوازده سؤال)
بخش چهارم: Physics and Mathematics (هشت سؤال)