ثبت نام آزمون

IMAT

IMAT مخفف عبارت “International Medical Admissions Test” است. آزمونی است که هر ساله وزارت تحقیق و آموزش عالی ایتالیا با... ادامه مطلب