هزینه های تحصیل در اسپانیا – ایتالیا – ترکیه

اسپانیا – تحصیل در رشته های پزشکی سالانه 1000 یورو تا 4000 یورو ایتالیا – تحصیل در رشته های پزشکی سالانه 1000 یورو تا 2000 یورو با بورس استانی ترکیه – تحصیل در رشته های پزشکی سالانه از 1000 دلار تا 10 هزار دلار