دکتر آدینه – مشاور تحصیل در خارج

در تاریخ 99/12/27 مصاحبه ایی با اقای دکتر آدینه وند برگزار شد که اقای دکتر که سابقه ایی طولانی در مشاوره تحصیلی در داخل ایران و خارج از ایران دارند به سوالات ذیل پاسخ دادند

سوال اول : ارزانترین کشورها برای تحصیل کدام ها هستند ؟

ایشان ارزانترین کشورها را اسپانیا – پرتغال – چین – ترکیه معرفی می کنند که در این خصوص متقاضیانی را هم اعزام کرده و رضایت خود را هم اعلام کرده اند .

سوال دوم : مشاور تحصیل در خارج باید دارای چه ویژگیهایی باشد ؟

  • باید دارای اطلاعات جامع و دقیق باشد
  • باید نظر کارشناسی و بدون ملاحظه انجام دهد
  • مسایل مالی و سود شخصی را در نظر نگیرد
  • بهترین انتخاب را برای  متقاضی  پیشنهاد دهد
  • بازاری و بهفکر سود شخصی نباشد .