پزشکی

پیشنهادات ویژه

اخذ پذیرش قطعی در رشته های پزشکی از دانشگاههای مورد تایید ایران در کشورهای ذیل ترکیه چین لهستان رومانی روسیه

IMAT

IMAT مخفف عبارت “International Medical Admissions Test” است. آزمونی است که هر ساله وزارت تحقیق و آموزش عالی ایتالیا با... ادامه مطلب